Skribenter
|
Sidste måned
Sidste tre måneder (56)
Sidste seks måneder (70)
Sidste tolv måneder (91)
Siden 2003 (467)

Taru Elfving


Taru Elfving är curator och kritiker bosatt i Helsingfors. Hon flyttade tillbaka till Finland 2009 efter en frivillig exil med tio år av forskning och undervisning vid Goldsmiths College, University of London, inom den dynamiska mångkulturella konst- och akademigemenskapen som idag är allvarligt hotad av den konservativa regimen.

Taru Elfving is a curator and critic based in Helsinki. She moved back to Finland from voluntary exile in 2009 after a decade of research and teaching at Goldsmiths College, University in London, in the dynamic multicultural art and academic community that is now seriously threatened by the conservative regime.

 


Challenging the Finns
Sannfinländarnas utmaning