Skribenter
|
Sidste måned
Sidste tre måneder (56)
Sidste seks måneder (71)
Sidste tolv måneder (92)
Siden 2003 (467)

Sissel Furuseth


Sissel Furuseth er førsteamanuensis ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, NTNU. Hun er koordinator for masterprogrammet “Kunstkritikk og kulturformidling”:http://www.ntnu.no/studier/kunstkritikk.


Kritikk som retorisk handling