Skribenter
|
Sidste måned
Sidste tre måneder (43)
Sidste seks måneder (56)
Sidste tolv måneder (91)
Siden 2003 (454)

Peter Aronsson


Peter Aronsson är rektor och professor i historia vid Linnéuniversitet. 2010–2013 ledde han forskningsprojektet European National Museums: Identity politics, the uses of the past and the European Citizen (EuNaMus)


Vad gör ett nationalmuseum?