Skribenter
|
Sidste måned
Sidste tre måneder (56)
Sidste seks måneder (70)
Sidste tolv måneder (91)
Siden 2003 (467)

Mona Pahle Bjerke


Mona Pahle Bjerke har hovedfag i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo (vår 2003). Hennes hovedfagsoppgave handlet om forholdet mellom malerisk og fotografisk representajon i Gerhard Richters abstrakte malerier fra 1999. For tiden forbereder hun et eventuelt doktorgradsprosjekt om den amerikanske fotografen Diane Arbus.


Kritisk dystopi eller døde antikviteter
Nok sagt om Kenneth Blom
Kira Wagers «flinke» bilder
Richter-syndromet i norsk maleri
Gerhard Richter på Louisiana
Ekstatisk rutine
Inderlighetens garde