Skribenter
|
Sidste måned
Sidste tre måneder (50)
Sidste seks måneder (63)
Sidste tolv måneder (87)
Siden 2003 (431)

Kristin Gjesdal


Kristin Gjesdal er doktor i filosofi med avhandlingen “The Truth of Art: Gadamer and Modern Aesthetics”. Hun er redaktør for bokserien Pax Palimpsest og sitter i redaksjonsrådet for Samtiden og Agora. Gjesdal har publisert en rekke tekster i inn og utland.


Postromantiske mytologier