Skribenter
|
Sidste måned
Sidste tre måneder (55)
Sidste seks måneder (70)
Sidste tolv måneder (91)
Siden 2003 (467)

Jonas (J) Magnusson


Jonas (J) Magnusson är författare, översättare och huvudredaktör för tidskriften OEI och förlaget OEI editör. Han har bland annat utkommit med böckerna Omkopplingar (Glänta Produktion 2006), Witz-bomber och foto-sken (Glänta Produktion 2009) och För pås-seende. Berndt Pettersons collage och bokstavskonst (OEI editör 2012).


Rutnät, rännilar, språkaggregat 
För en kritik av det samtidas hegemoni
En konceptuell metafysiker
Svar om «Strata, geologisk tid och jordkonst/Land art i Sverige»
Rullarnas mörka energi
Och ändå inte vara av denna värld
Deceleration
Hastighetsminskning
Ett liv i vecken
Fernand Deligny: kartor och irrlinjer
Hilma af Klint – Diagram Artist
Hilma af Klint – Diagramkonstnär
Medieringens kritiska massa