Skribenter
|
Sidste måned
Sidste tre måneder (56)
Sidste seks måneder (70)
Sidste tolv måneder (91)
Siden 2003 (467)

Ingmar Meland


Ingmar Meland (f. 1966) er filosof. Han er for tida stipendiat ved Institutt for kulturstudier og kunsthistorie, Universitetet i Bergen, og skriv ei avhandling om Ernst Cassirers kulturfilosofi.


Sannheten i maleriet