Skribenter
|
Sidste måned
Sidste tre måneder (56)
Sidste seks måneder (70)
Sidste tolv måneder (91)
Siden 2003 (467)

Ellef Prestsæter


Ellef Prestsæter er redaktør for Rett Kopi (www.rettkopi.no). Han er master i estetiske studier (UiO) med en oppgave om futuristmanifester. Foruten å skrive litteraturkritikk i Klassekampen, jobber han som vitenskapelig assistent på Universitetet i Oslo.


12. desember – Ellef Prestsæter
Man as Interface
Mennesket som grensesnitt
Avantgardens nettverk
Avant-Garde Networking
Hvor ble det av bokhøsten?
En tur til Gotland 1964/2014
A Trip to Gotland 1964/2014
Postkort fra Moskva
Postkort fra Bologna
The Avant-Garde as Network
Manifeste projeksjoner
Psykoanalysens kunst
Noe å tygge på
Fenomenal geometri