Skribenter
|
Sidste måned
Sidste tre måneder (56)
Sidste seks måneder (70)
Sidste tolv måneder (91)
Siden 2003 (467)

Eivind Røssaak


Eivind Røssaak er førsteamanuensis i film og mediefag ved Forskningsavdelingen i Nasjonalbiblioteket hvor han bl.a. arbeider med mediearkeologi og arkivfilosofi og har tatt initiativ til det internasjonale forskningsprosjektet «The Archive in Motion». Hans siste bøker er The Still/Moving Image: Cinema and the Arts (Lambert Academic Publishing, 2010) og The Archive in Motion: New Conception of the Archive in Contemporary Thought and New Media Practices (Nota bene: Studies from the National Library of Norway, ed., 2010). Boken Between Stillness and Motion: Film, Photography, Algorithms utkommer på Amsterdam University Press, 2011. Han har skrevet doktoravhandlingen Negotiating Immobility: The Moving Image and the Arts ved MedieEstetikk-prosjektet ved Universitetet i Oslo. Han har publisert flere artikler om film, teori og kunst på engelsk og norsk (bl.a. «Figures of Sensation. Between still and moving images» i The Cinema of Attractions Reloaded, red. Wanda Strauven, Amsterdam: University of Amsterdam Press, 2006), og tidligere gitt ut bøkene: Selviakttakelse. En tendens i kunst og litteratur, Fagbokforlaget 2005; Kyssing og slåssing. Fire kapitler om film, Oslo: Pax 2004 (medforfatter: Christian Refsum); Sic. Fra litteraturens randsone, Oslo: Spartacus forlag 2001; Teknovitenskapelige kulturer (red. K. Asdal et al), Spartacus forlag 2001 (antologi med oversettelser av (post)moderne klassiskere innenfor «teknoteori», bl.a. Bruno Latour og Donna Haraway); Det postmoderne og de intellektuelle: essays og samtaler, Oslo: Spartacus 1998; Skrujern, kanoner og trojanske hester: Samtaler om litteratur, Oslo: Aschehoug 1996 (samtaler m. bl.a. Umberto Eco, Stephen Greenblatt, Toril Moi, J. Hillis Miller, Barbara Johnson, Horace Engdahl, Hans Hauge). Våren 2008 var han gjesteforsker ved New York University, Tisch School of the Arts.


Filmens urbilder
Rom for en annen verden
Queer space i Venezia
Filmen og det nakne liv
Levende bilder sett fra en seng
Mesterlig videokunst