Skribenter
|
Sidste måned
Sidste tre måneder (43)
Sidste seks måneder (57)
Sidste tolv måneder (92)
Siden 2003 (454)

Christer Dynna


Dynna virker som frilansredaktør, “kritiker, “journalist og fotograf og har hovedfag i kunsthistorie etter studietid ved Universitetet i Oslo og fra Sorbonne, Paris.
Dynna er engasjert som redaktør for khVERK (Tidsskriftet Kunsthåndverk) som han har utviklet i et nytt format. Tidligere har han hatt oppdrag for Positiv “ HivNorge, Dagens Næringsliv, Tidsskriftet Løvetann, Maison Interiør og design og Radio Paris-Oslo.


Jubileumsnærvær
Å ommøblere våre blikk
Kildesortering for mediebrukere
En himmel full av stjerner…
Grotesker
Ekstremvold “ for øret