Skribenter
|
Sidste måned
Sidste tre måneder (56)
Sidste seks måneder (71)
Sidste tolv måneder (92)
Siden 2003 (467)

Asbjørn Tiller


Asbjørn Tiller (f. 1966) er utdannet filmviter med graden cand.philol.
Han er for tiden ansatt som stipendiat ved Institutt for kunst- og
medievitenskap (NTNU) i Trondheim. Tillers doktorgradsprosjekt er
sentrert rundt teknologisk og estetisk utvikling i audiovisuelle
uttrykk. Et spesielt fokus er i dette arbeidet satt på lydens rolle i
disse uttrykkene.


Tidsrom