Venedig
Nyhed 26.09.12

Tre finalister för Nordiska paviljongen

Nordiska paviljongen, Venedig. Foto: Wikimedia Commons.

Sedan 2010 turas Sverige, Norge och Finland om att organisera utställningen i den Nordiska paviljongen på Venedigbiennalen. 2011 arrangerades utställningen av Sverige, 2013 är det Finlands tur. Med ett okonventionellt beslut valde den ansvariga finska organisationen, stiftelsen FRAME, i juni i år att offentligt utlysa uppdraget. «Curatorer och curatorsgrupper» ombads presentera sina förslag, med den enda specifikationen att de måste «beakta stiftelsens uppgift: att stärka den finländska visuella konstens ställning samt främja internationellt samarbete».

Beslutet att göra ett «open call» snarare än att låta urvalsprocessen vara intern fattades av flera anledningar, förklarar stiftelsens ordförande Jan Kaila. Dels uppfattade man det som en intressant möjlighet att få in «fler och annorlunda förslag än man brukar». Men det handlade också, menar Kaila, om stiftelsen FRAMEs struktur. En tidigare version av stiftelsen (FRAME 1) lades vid årsskiftet ned på grund av «problem med logistik och maktutövning».  Istället skapades en ny version (FRAME 2) med målsättningen att vara mer öppen och transparent. Dessutom har FRAME 2 än så länge inga permanenta medarbetare, utan enbart en styrelse, och en styrelse, påpekar Kaila, «bör hålla sig i bakgrunden». I enlighet med detta framstod det som en lämplig lösning att utlysa Venediguppdraget offentligt.

Av de fyrtio förslag som inkommit vid utlysningens deadline i augusti återstår idag tre, meddelar Jan Kaila. Det slutgiltiga beslutet meddelas i slutet av oktober.

Skriv et indlæg
Navn (kun indlæg under fuldt navn tillades)*:

E-mail (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Læserindlæggene er en vigtig del af Kunstkritikk. Vi er derfor meget glade for at du bidrager til vores læserforum. Vi beder alle følge vanlige regler for høflighed. Husk at du er ansvarlig for dine egne indlæg. Vi godtager derfor kun indlæg under fuldt navn.

Redaktionen læser ikke indlæg før publicering, men følger debatten fortløbende. Vi forbeholder os ret til at fjerne indlæg som er usaglige, indeholder personangreb eller som vi af andre grunde finder upassende. Dette sker uden forhåndsvarsel, og efter skønsbaserede vurderinger foretaget af redaktionen. I læserindlæg godtages kun tekst, ingen billeder, video, html-kode el. lign. Lykke til med debatten!