Nyhed 27.04.17

Sydhavnens nye underverden

Skitse af René Schmidts bidrag til Sluseholmen Metrostation, København SV.

Når Københavns metros nye Sydhavnslinje åbner i 2023, bliver det med bygningsintegreret kunst i stor skala. Statens Kunstfond har sammen med Metroselskabet udstedt en idékonkurrence og inviteret ti kunstnere til at komme med forslag til udsmykning af de nye stationer. De fem vinderforslag er netop blevet offentliggjort og kommer fra: Superflex, Henrik Plenge Jakobsen, Christian Schmidt-Rasmussen, Pernille With Madsen og René Schmidt.

Det er første gang, at kunsten tænkes ind i metrobyggeriet fra begyndelsen. Søren Taaning, formand for Legatudvalget for Billedkunst, udtaler i den forbindelse: «Når man tænker kunst, arkitektur og teknik sammen fra starten af, kan vi få meget mere ud af de samme penge. Vi så det som en enestående mulighed, men vi var også skeptiske, fordi der ikke var afsat en øre til kunst i metrobyggeriets milliardbudget. I Danmark er der desværre ikke tradition for, som i Norge og Sverige, at staten og kommunerne afsætter penge til kunst som en integreret del af store anlægs- og infrastrukturprojekter som eksempelvis metroprojektet eller Femern Bælt-forbindelsen.» 

Københavns Metro kendetegnes bedst ved sin lidt kølige og golde arkitektur og stationer, der ligner hinanden til forveksling, og den lidt anonyme designskabelon fra de øvrige linjer vil fortsat være den samme. Det er også den, som kunstnerne har fået til opgave at tage udgangspunkt i. At man kan blive forvirret over tid og sted er netop udgangspunktet for Superflex’ udsmykning af Havneholmen. Skraldespande, afgangstavler, informationsskærme og rejsekort check-in-armaturer vil blive installeret på vægge og i loftet, ligesom stationsurene vil gå uforudsigeligt og give metroturen et løft af tidsrejse.

Skitse af Superflex’ bidrag til Havneholmen Metrostation, København V.

Ud fra skitserne og værkbeskrivelserne at dømme er det i det hele taget nogle meget sanselige værker, der kommer til at pryde stationerne og udfordre den rejsendes perception af tid og rum i tunnelerne under byen.

Til Mozarts Plads skaber Christian Schmidt-Rasmussen hverdagsmystik med to store væg-til-vægmalerier på keramiske paneler i et figurativt og farverigt formsprog, som skal placeres over indstigningen til togene. Og René Schmidt lader en stor krystallisk skulptur i rustfrit stål hænge fra loftet over rulletrapperne på Sluseholmen og guide de rejsende ned på perronerne, hvor de mødes af et betonrelief med en fossileret overflade, integreret i den bærende konstruktion.

Metroen som en slags underverden eller parallelverden, går også igen i Pernille With Madsens sci-fi-arkæologiske projekt, hvor vægpaneler på Enghave Brygge Station erstattes af relieffer i formstøbt beton med indstøbte lyslederkabler og såkaldte dioramaer bag glaspaneler. De lysende betonrelieffer skal skabe en illusion om, at der er noget bag væggen. Set på afstand ligner de luftfotos af lysende landskaber i mørke.

På Ny Ellebjerg forbinder Henrik Plenge Jakobsen himmel og jord med en glaseret vægbeklædning i en skala af syv blå farver fra lys himmelblå foroven til blåsort i bunden. Et geocentrisk astronomisk ur med en bredde på over fire meter placeres på endevæggen. Det angiver nogle af himmellegemernes eksakte positioner over stationen og – som det er gennemgående for projektet i øvrigt – ansporer det til en anden tidslighed og orientation i den rutinemæssige hverdag.

Udsmykningerne på Sydhavnslinjen realiseres med støtte fra Det Obelske Familiefond, Villum Fonden, som hver især har bidraget med 8,5 millioner kroner til projektet samt Statens Kunstfond. De øvrige kunstnere, som bidrog med forslag til konkurrencen er Tiril Hasselknippe, Ester Fleckner, Ann Lislegaard, Thorbjørn Lausten og Michael Thejll.

Skitse af Christian Schmidt-Rasmussens bidrag til Mozarts Plads Station, Købehavn SV.

Skitse af Pernille With Madsens bidrag til Enghave Brygge Station, København V.

Skitse af Henrik Plenge Jakobsens bidrag til Ny Ellebjerg Metro Station, Valby.

Skriv et indlæg
Navn (kun indlæg under fuldt navn tillades)*:

E-mail (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Læserindlæggene er en vigtig del af Kunstkritikk. Vi er derfor meget glade for at du bidrager til vores læserforum. Vi beder alle følge vanlige regler for høflighed. Husk at du er ansvarlig for dine egne indlæg. Vi godtager derfor kun indlæg under fuldt navn.

Redaktionen læser ikke indlæg før publicering, men følger debatten fortløbende. Vi forbeholder os ret til at fjerne indlæg som er usaglige, indeholder personangreb eller som vi af andre grunde finder upassende. Dette sker uden forhåndsvarsel, og efter skønsbaserede vurderinger foretaget af redaktionen. I læserindlæg godtages kun tekst, ingen billeder, video, html-kode el. lign. Lykke til med debatten!