Det Fynske Kunstakademi
Nyhed 23.03.12

Rekordmange ansøgere til omstruktureret kunstuddannelse

Merete Jankowski, rektor ved Det Fynske Kunstakademi.

Det Fynske Kunstakademi oplever i 2012 en stigning i antallet af ansøgere på 42% i forhold til 2011. Det er især antallet af internationale ansøgere, der er steget. Årets ansøgerfelt (i alt 172) rummer potentielle nye studerende fra 22 forskellige lande, heriblandt Kina, Rusland, Canada og et par afrikanske lande. Ifølge rektor for Det Fynske Kunstakademi, Merete Jankowski, kan stigningen i ansøgere især forklares med skolens nylige strukturændring, som blev effektueret oktober 2011 og betyder at al undervisning og kommunikation er omlagt til engelsk: – Det betyder både at vi kan tiltrække internationale studerende og at vi har et langt bredere og mere internationalt rekrutteringsfelt, når vi skal ansætte nye professorer. Vi har ingen forventninger om at de skal kunne forstå dansk, siger Jankowski til Kunstkritikk.

Noget andet der kendetegner det lille akademi med i alt 75 studerende er en holdning til hvad et kunstakademi skal være, som går imod tidens generelle akademisering af de kunstneriske uddannelser. Det betyder eksempelvis, at Det Fynske Kunstakademi ikke opererer med BA eller MA, men at det, med Jankowskis betegnelse, er et «independent study program», hvor de studerende ikke er tilmeldt mediespecifikke linier eller skal følge en særlig professor, men at alle studerende på alle niveauer kan følge alle former for undervisning og deltage i de workshops og med de professorer, som giver mening i forhold til den enkeltes praksis.

Det Fynske Kunstakademi, workshop med Ulla Hvejsel og den amerikanske performance-gruppe Friendly Falcons, 2011.

– Vi prioriterer praksis over en akademisk tilgang til det at lave kunst. Vi tror på, at man bliver en god kunstner af at have en nær tilgang til kunsten, at man bruger rigtig lang tid i sit atelier, får set en masse kunst og talt med en masse kunstnere. I stedet for pseudo-akademikere, ønsker vi at uddanne interessante kunstnere, der laver interessante værker, siger Jankowski.

Forklaringen på hvorfor Det Fynske Kunstakademi kan tillade sig en sådan struktur i en tid, hvor der er så stor fokus på akademiske titler og grader, er at skolen er en selvejende institution og – til forskel fra eksempelvis Kunstakademiet i København – ikke en undervisningsinstitution, der hører ind under Kulturministeriet.

Det Fynske Kunstakademi optager 12-15 nye studerende i 2012.

Skriv et indlæg
Navn (kun indlæg under fuldt navn tillades)*:

E-mail (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Læserindlæggene er en vigtig del af Kunstkritikk. Vi er derfor meget glade for at du bidrager til vores læserforum. Vi beder alle følge vanlige regler for høflighed. Husk at du er ansvarlig for dine egne indlæg. Vi godtager derfor kun indlæg under fuldt navn.

Redaktionen læser ikke indlæg før publicering, men følger debatten fortløbende. Vi forbeholder os ret til at fjerne indlæg som er usaglige, indeholder personangreb eller som vi af andre grunde finder upassende. Dette sker uden forhåndsvarsel, og efter skønsbaserede vurderinger foretaget af redaktionen. I læserindlæg godtages kun tekst, ingen billeder, video, html-kode el. lign. Lykke til med debatten!