Nyhed 28.10.13

Statens Kunstfonds nye medlemmer

Fra og med 1. januar får Danmark et nyt statsligt kunststøttesystem. De nuværende Statens Kunstråd og Statens Kunstfond samles i en fælles organisation, der får navnet Statens Kunstfond.

Det nye Statens Kunstfond kommer til at bestå af 12 udvalg, en bestyrelse og et repræsentantskab. Udvalgene vil uddele samme midler til kunsten som i dag. Fondens primære opgave er at tildele kunststøtte til kunstnere, kunstinstitutioner m.fl. Hvordan pengene fordeles, bliver afgjort i udvalgene for de forskellige kunstområder. Udvalgsmedlemmerne udpeges af henholdsvis Statens Kunstfonds Repræsentantskab og kulturministeren.

Repræsentantskabet har nu udpeget 30 af de i alt 54 medlemmer i Statens Kunstfonds udvalg. Den endelige sammensætning af udvalgene ventes at være på plads i begyndelsen af december i år.

Repræsentantskabet har udpeget følgende:

Legatudvalget for billedkunst: Birgitte Anderberg, kunsthistoriker; Katja Bjørn, billedkunstner og Morten Stræde, billedkunstner. Legatudvalget løser de samme opgaver, som i det gamle Statens Kunstfond – dvs. at de primært uddeler arbejdslegater til kunstnere.

Projektstøtteudvalget for billedkunst: Bodil Nielsen, billedkunstner; Claus Andersen, gallerist og Lilibeth Cuenca Rasmussen, billedkunstner. Projektstøtteudvalget løser overvejende de samme opgaver som i det gamle Statens Kunstråd – dvs. at de uddeler støtte til projekter og formidling mm.

Desuden skal kulturministeren til hver af begge udvalg udpege yderligere to medlemmer.

Lilibeth Cuenca Rasmussen, {ITALIC}Afghan Hound{ENDITALIC}, 2011.

Lilibeth Cuenca Rasmussen, Afghan Hound, 2011. Foto: Anders Sune Berg.

Skriv et indlæg
Navn (kun indlæg under fuldt navn tillades)*:

E-mail (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Læserindlæggene er en vigtig del af Kunstkritikk. Vi er derfor meget glade for at du bidrager til vores læserforum. Vi beder alle følge vanlige regler for høflighed. Husk at du er ansvarlig for dine egne indlæg. Vi godtager derfor kun indlæg under fuldt navn.

Redaktionen læser ikke indlæg før publicering, men følger debatten fortløbende. Vi forbeholder os ret til at fjerne indlæg som er usaglige, indeholder personangreb eller som vi af andre grunde finder upassende. Dette sker uden forhåndsvarsel, og efter skønsbaserede vurderinger foretaget af redaktionen. I læserindlæg godtages kun tekst, ingen billeder, video, html-kode el. lign. Lykke til med debatten!