Trafo Kunsthall, Asker
Nyhed 13.11.17

Forbauset over kuttforslag

Preben Holst, Rasmus, 2008. Holst er blant de første utstillerne på Trafo Kunsthall i 2018.

Før helgen kunne interesseorganisasjonen Kunsthallene i Norge melde at fylkesrådmannen i Akershus fylke utenfor Oslo har foreslått en nær halvering av støtten til Trafo Kunsthall – fra 615 000 til 330 000 kr i året i 2018. Kuttet er del av totale innsparinger på rundt én prosent (1.6 millioner av 158 millioner totalt) i fylkeskommunens kulturbudsjett. Totalt har fylkesrådmannen i Akershus foreslått kutt i de ulike driftsbudsjettene på 69 millioner kroner, med hensikt i å skape rom for framtidige investeringer i videregående skole.

Daglig leder for Trafo kunsthall, Knut Blomstrøm, er forbauset over forslaget om budsjetthalvering med bare to måneders varsel. Han håper at fylkespolitikerne finner en annen løsning.

Knut Blomstrøm.

– Fylkeskommunens abrupte forslag om reduksjon er et signal vi har vansker med å oppfatte som annet enn misnøye med vår kunstfaglige innsats, helt i utakt med hva publikum, utstillere, kritikere og Kulturrådet mener. Hvis dette budsjettet vedtas kan vi bli nødt til å avlyse utstillinger, nedprioritere skreddersydde arrangementer for barn og unge, kutte i åpningstidene og permittere ansatte, sier Blomstrøm.

Driftsbudsjett for Trafo Kunsthall er cirka 2 millioner kroner i året hvorav 625 000 kroner er støtte fra kommunen og 615 000 er støtte fra fylkeskommunen. Blomstrøm poengterer at kunsthallen er en av få kunstinstitusjoner i fylket med landets nest høyeste innbyggertall.

Vibeke Limi fra Fremskrittpartiet er leder for Hovedutvalget for kultur, frivillighet og folkehelse i Akershus. Hun forteller Kunstkritikk at rådmannen har gjort kutt i de tiltakene som fylkespolitikerne ikke har prioritert i kulturplanen. De andre kunstinstitusjonene i fylket – Henie Onstad Kunstsenter og Akershus Kunstsenter – får med andre ord beholde dagens støtte. I følge Limi er årsaken at institusjoner med tverkommunalt nedslagsfelt – for eksempel gjennom arrangementer for skoleelever fra mer enn én kommune – vektlegges.

Trafo Kunsthall. Foto: Jens Hamran.

Limi ønsker ikke å kommenterer hvorvidt det borgerlige flertallet i fylkeskommunen ønsker å endre kuttforslaget. Hun understreker at representanter for flertallspartiene Høyre, Frp, Krf, Venstre og Sp ikke skal møtes før i slutten av neste uke.

Heller ikke leder for opposisjonen i Hovedutvalget for kultur, frivillighet og folkehelse i Akershus, Amund Kjernli fra Arbeiderpartiet ønsker å ta stilling til kuttforslaget. Kjernli sier til Kunstkritikk at partiet ikke har bestemt i detalj hvilke budsjettposter de ønsker å prioritere.

På spørsmål om hva Kunsthallene i Norge synes om politikernes håndtering av kuttforslaget svarer styreleder Marianne Hultman:

– De mindre og mellomstore kunstinstitusjonene i Norge befinner seg i en oppbyggingsfase. Vi behøver bedre stabilitet for å fungere optimalt. De nedskjæringene som foreslås for Trafo Kunsthall viser at det finnes lite forståelse for forutsigbarhet i driften av profesjonelle kunstinstitusjoner. Jeg anbefaler fylkespolitikerne å lese undersøkelsen Telemarksforskning har laget for Kunsthallene i Norge, innen de fatter beslutning om neste års budsjett.

Budsjettet legges fram og voteres i fylkestinget 27. november, dernest skal det endelige budsjettet vedtas 18. desember.

Ottar Karlsen, Forstyrrelser, Trafo Kunsthall 2017. Foto: Jens Hamran.

Skriv et indlæg
Navn (kun indlæg under fuldt navn tillades)*:

E-mail (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Læserindlæggene er en vigtig del af Kunstkritikk. Vi er derfor meget glade for at du bidrager til vores læserforum. Vi beder alle følge vanlige regler for høflighed. Husk at du er ansvarlig for dine egne indlæg. Vi godtager derfor kun indlæg under fuldt navn.

Redaktionen læser ikke indlæg før publicering, men følger debatten fortløbende. Vi forbeholder os ret til at fjerne indlæg som er usaglige, indeholder personangreb eller som vi af andre grunde finder upassende. Dette sker uden forhåndsvarsel, og efter skønsbaserede vurderinger foretaget af redaktionen. I læserindlæg godtages kun tekst, ingen billeder, video, html-kode el. lign. Lykke til med debatten!