Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler
Nyhed 29.01.13

Fem år mere til Mikkel Bogh

Rektor Mikkel Bogh.

Rektor Mikkel Bogh.

Kulturministeriet har i dag udsendt en pressemeddelelse hvori det bekendtgøres at Mikkel Bogh genansættes som rektor for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne. Bogh har været rektor siden 2005 og søgte stillingen igen, da kontrakten udløb i 2012.

I pressemeddelelsen udtaler Mikkel Bogh: «Først og fremmest vil jeg styrke Billedkunstskolerne som en kultur- og vidensinstitution, der udfolder sig gennem højere uddannelse og udstillingsvirksomhed baseret på kunstnerisk, akademisk og kuratorisk forskning og praksis. Hertil kommer arbejdet med at synliggøre institutionen og dele dens resultater gennem publiceringsvirksomhed, udstillinger og debatskabende offentlige arrangementer. I relation til de udadvendte aktiviteter ser jeg i særlig grad frem til samarbejdet med Kunsthal Charlottenborgs nye direktør Jacob Fabricius. Det er centralt for mig at ruste de studerende bedre til kunstverdenen, som den ser ud i dag, og til det eksisterende arbejdsmarked for både selvstændige og projektansatte billedkunstnere, baseret på en nuanceret forståelse af hvad en succesfuld billedkunstnerisk praksis kan bestå i i dag».

Bogh genansættes i en periode på fem år. Det ventes at netop sammenlægningen med Kunsthal Charlottenborg bliver en af de helt store udfordringer i de kommende år.

Skriv et indlæg
Navn (kun indlæg under fuldt navn tillades)*:

E-mail (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Læserindlæggene er en vigtig del af Kunstkritikk. Vi er derfor meget glade for at du bidrager til vores læserforum. Vi beder alle følge vanlige regler for høflighed. Husk at du er ansvarlig for dine egne indlæg. Vi godtager derfor kun indlæg under fuldt navn.

Redaktionen læser ikke indlæg før publicering, men følger debatten fortløbende. Vi forbeholder os ret til at fjerne indlæg som er usaglige, indeholder personangreb eller som vi af andre grunde finder upassende. Dette sker uden forhåndsvarsel, og efter skønsbaserede vurderinger foretaget af redaktionen. I læserindlæg godtages kun tekst, ingen billeder, video, html-kode el. lign. Lykke til med debatten!