Kirsten Langkilde

Det Kgl. Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne
Nyhed Artikel på Dansk|01.10.18

Det blev en kunstner

Kirsten Langkilde. Foto: Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW, Basel.

I lyset af den stigende professionalisering af de kunstneriske uddannelser, der blandt andet har medført, at rektorstillingerne er blevet mere og mere administrativt krævende, kommer det som noget af en overraskelse, at den nye rektor for Det Kgl. Danske Kunstakademi bliver Kirsten Langkilde, der er uddannet kunstner, endda fra selv samme akademi. Det er netop blevet offentliggjort på Kunstakademiet, hvor skoleårets start traditionen tro bliver markeret med taler i festsalen. 

De sidste mange år har Langkilde (f. 1954) dog ikke primært virket som kunstner. Hun tog afgang fra Kunstakademiet i 1986 og har siden 1988 boet udenfor Danmark. Efter et par år i London bosatte hun sig i Berlin og sidenhen i Basel. Både i Tyskland og Schweiz har Langkilde bestridt en række topstillinger på videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

Fra 1995-2011 var Langkilde ansat ved Universität der Kunste, Berlin som professor for Ästhetische Praxis. I perioden 2001-2009 var hun desuden prorektor og dekan for Fakultät Gestaltung (arkitektur, design og mediekunst) samme sted. Siden 2011 har Langkilde været direktør for Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW, Basel, som er den stilling, hun nu forlader for at flytte tilbage til København og indtage chefstolen i slottet på Kongens Nytorv.

Det er mere end 30 år siden, der sidst sad en kunstner på Kunstakademiets rektorkontor. Det var Helge Bertram, der fungerede i perioden 1980-85. Siden da har stillingen været besat af kunsthistorikere; Else Marie Bukdahl (1985-2005), Mikkel Bogh (2005-2014) og Sanne Kofod Olsen (2014-2018). Med udpegningen af en kunstneruddannet rektor vender Kunstakademiet i virkeligheden tilbage til en tradition. Langt hovedparten af de rektorer, der har fungeret i skolens 264 årige levetid har været billedhuggere, malere eller arkitekter (indtil 1974 var billedkunstnere og arkitekter del af samme skole).

I pressemeddelelsen udsendt fra Kulturministeriet siger Langkilde om sit nye hverv som både rektor for akademiet og øverste chef for Kunsthal Charlottenborg: «Jeg vil sætte hele min viden og erfaring ind for at styrke Kunstakademiet og den næste generation af danske kunstnere. Mine værdifulde internationale forbindelser vil blive en inspiration for dette arbejde. Jeg glæder mig til sammen med Kunstakademiets medarbejdere og Kunsthal Charlottenborg at skabe gode rammer for et åbent kunstakademi, der står i stadig dialog med professionelle kunstnere, institutioner og en interesseret offentlighed.»

Kirsten Langkilde tiltræder stillingen i begyndelsen af 2019. Indtil da er professor Henriette Heise indsat som konstitueret rektor.

  1. Kommentar fra Bjarne Toft Sørensen

    Hvis valget overvejende er blevet truffet på baggrund af, at Kirsten Langkilde er uddannet kunstner, giver artiklens rubrik og perspektiv mening, men ikke hvis det overvejende er truffet på baggrund af det samlede CV. Sidstnævnte har uden tvivl været afgørende.

    Mere interessant er det for mig at se, at hendes virke primært har fundet sted i institutioner, som må formodes at have rod i en germansk dannelsestradition, hvor stort set alt vedrørende pædagogik og forskning i dag ellers rammesættes af regler og principper hente i en angelsaksisk, især amerikansk, dannelsestradition.

    Det bliver interessant at se, hvorledes det lykkes at få tingene til at hænge sammen i et miljø, præget af håndværksmæssig tradition og vægt på kunsten på kunstens betingelser, og så udefra kommende krav, bl.a. i forbindelse med akkrediteringen, om at kunne leve op til en række ret detaljerede regler og mål for uddannelse, KUV, forskning og evaluering.

Skriv et indlæg
Navn (kun indlæg under fuldt navn tillades)*:

E-mail (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Læserindlæggene er en vigtig del af Kunstkritikk. Vi er derfor meget glade for at du bidrager til vores læserforum. Vi beder alle følge vanlige regler for høflighed. Husk at du er ansvarlig for dine egne indlæg. Vi godtager derfor kun indlæg under fuldt navn.

Redaktionen læser ikke indlæg før publicering, men følger debatten fortløbende. Vi forbeholder os ret til at fjerne indlæg som er usaglige, indeholder personangreb eller som vi af andre grunde finder upassende. Dette sker uden forhåndsvarsel, og efter skønsbaserede vurderinger foretaget af redaktionen. I læserindlæg godtages kun tekst, ingen billeder, video, html-kode el. lign. Lykke til med debatten!