Nyhed Artikel på Engelsk|22.03.17

Ny dekan på Kunstakademiet i Oslo

Stine Hebert. Foto: Kunsthøgskolen i Oslo.

Den danske kuratoren og kunsthistorikeren Stine Hebert er ansatt som Kunstakademiets nye dekan, melder Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) i dag. Åremålsperioden er på fire år.

– Med sin nordiske og internasjonale profil, med sin respekt og nysgjerrighet for det norske kunstmiljøet, og med sin interesse for kunstnerisk forskning vil hun være særdeles verdifull når Kunsthøgskolen i Oslo nå går inn i en ny strategiperiode, sier rektor Jørn Mortensen i en pressemelding.

Hebert, som er utdannet ved Københavns Universitet og Goldsmiths College i London, er for tiden kurator ved Malmö Konstmuseum, og har tidligere vært fungerende direktør ved Baltic Art Centre i Visby, samt kurator ved Kunsthal Charlottenborg i København.

Hun har også erfaring med ledelse i utdanningsektoren. Fra 2013 og frem til høsten 2015 var hun rektor for Det Fynske Kunstakademi i Odense. Hun sa imidlertid opp stillingen da Odense kommune begynte forhandlinger om å innlemme kunstakademiet i Syddansk Universitet uten å ha gitt kunstakademiet mulighet til å delta i beslutningsprosessen.

Stillbilde fra Krabstadt film – Whaled Women av Ewa Einhorn og Jeuno JE Kim, som var med i gruppeutstillingen Den nordiska modellen®, kuratert av blant andre Stine Hebert for Malmö Konstmuseum i 2013.

Også i sin kommende jobb kan Hebert møte på utfordringer. I en arbeidsmiljøundersøkelse fra 2016 utmerket Kunstakademiet seg svært negativt i forhold til andre avdelinger på KHiO i spørsmål om sosialt klima, personlige konflikter og tillit til ledelse. Dekanstillingen ble utlyst høsten 2016, da det ble kjent at Vanessa Ohlraun, som ble ansatt i 2011, sluttet for å bli rektor ved Kunsthøgskolen i tyske Braunschweig. Ohlraun hadde imidlertid vært fristilt fra stillingen siden februar 2016, og Kunstkritikk har tidligere stilt spørsmål ved om dette skyldtes konflikter på Kunstakademiet, noe rektor Mortensen avkreftet.

Stine Hebert begynner i stillingen 1. august 2017. Frem til da vikarierer kunstneren Hege Nyborg som dekan.

 – Jeg gleder meg veldig til å starte som dekan og sammen med studenter og ansatte utforske framtiden for Kunstakademiet, sier Hebert i pressemeldingen.

– Det blir utrolig spennende å bidra til å utvikle KHiOs satsing på kunstnerisk forskning, og jeg betrakter det som et stort privilegium å få muligheten til å samarbeide på en så avgjørende plattform for den unge kunscenen i Norge.

På Kunsthal Charlottenborg kuraterte Stine Hebert blant annet utstillingen The Eros of Understanding med Rose English i 2014. Rose on Horseback with Tail, 1974.

Skriv et indlæg
Navn (kun indlæg under fuldt navn tillades)*:

E-mail (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Læserindlæggene er en vigtig del af Kunstkritikk. Vi er derfor meget glade for at du bidrager til vores læserforum. Vi beder alle følge vanlige regler for høflighed. Husk at du er ansvarlig for dine egne indlæg. Vi godtager derfor kun indlæg under fuldt navn.

Redaktionen læser ikke indlæg før publicering, men følger debatten fortløbende. Vi forbeholder os ret til at fjerne indlæg som er usaglige, indeholder personangreb eller som vi af andre grunde finder upassende. Dette sker uden forhåndsvarsel, og efter skønsbaserede vurderinger foretaget af redaktionen. I læserindlæg godtages kun tekst, ingen billeder, video, html-kode el. lign. Lykke til med debatten!